Onze Filosofie

Kwekerij de Arend

Waarom geloven wij in biologisch? Wij willen graag op onze eigen manier bijdragen aan een betere wereld. Wij doen dat kleinschalig op ons stuk land door bewust te tuinieren.

Kweken zonder bestrijdingsmiddelen kost meer tijd, maar het levert ook betere planten op. Wat betekent het, om biologische planten te kopen? U koopt een plant zonder bestrijdingsmiddelen, en een plant die de tijd heeft gekregen om te groeien. In plaats van kunstmest gebruiken wij organische meststoffen die ervoor zorgen dat de plant zich natuurlijk kan ontwikkelen. Daardoor is hij sterker en gezonder.

MARRY JUlIE

Director Spring Store

AMAZING VIDEO INTRODING

Provide excellent services for all People to have pretty space

POPULAR PRODUCTS

The best Selling