Loading...

Tulp Batalinii Bronze Charm

Een verwilderingstulpje, mits zonnig en geplant op voedzame, liefst kleiige grond. Een lage tulp met een warmgele kleur.

Categorie: